is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerzame en vermaeklijke natuur- en huishoukundige[!] bibliotheek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bibliotheek.

339

is van 365 dagen en 6 uuren. Deze breuk veroorzaekt ons alle vier jaren één dag meer , en maekt dus hec Schrikkeljaer. fteq Omloop van Mars is van 2 Jarendie van Jupiter ten naestenbij van 12. Saturnus heefc 30 Jaer noodig ter omlooping van zijnen kring. De Maan is de Wachter van de Aerde. Men noemt Wachters of Satelliten alle de Planeten van oen tweeden Rang. Dezelve volvoerd haren loop in 27 dagen en 8 uuren, offchoon 'er 29 dagen zijn tusfehen de eene Nieuwe Maan en de ander , ter oorzake van den gelijktijdigen gang der Aerde , welke alle maanden van gefteldheid veranderd ten aenzien der Zonne,

Alie die Planeten verrichten hunnen loop niet in eenere richting; de loop der Aerde, dai's te zeggen, de kromme lijn , welke zij onderfteit word te maken gedurende den Jaerlijkfchen loop derzelve , word (ec/ipfifue) verduisterende genoemd. Iedere Planeet heefc ook deszelfs verduistering ; deze verduisteringen of loopen, welveire van in alles overeenkomstig, en gelijkwijdig, geüjkaertig te zijn, voegen zich niet te' zamen dan op zekere punten welken men knoopen r.oemr. Zij loopen kruislings, even als ineengeftokene hoepels, welken in verfchillende richtingen zich bevinden , en die mee hunne doorfnijdingspunten ongelijke driehoeken vormen.

De Planeten hebben twee bewegingen , de eene voerd hun rondom de Zon, en de ander welken dezelven op hunzelven doed draaijen. De Aerde volvoerd deze omwenteling in 24 uuren, even zoo als Mars; Venus doed zulks in 23 uuren : Jupiter ten naestenbij in 10 uuren en de Maan zulks in een Maand. Tot nog toe heeft men deze berek :ning niet kunnen maken omtrent Saturnus en Mercurius. De Zon welke fleebts deze laetfte beweging heeft, volvoerd dezelven in £7 dagen.

Weinig geoeffenden, lezende deze ftellingen, zullen misfehien zeggen, hoe weet men dit alles? Wie heeft Q a naer