is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe atlas van het tegenswoordig toneel des oorlogs, in Duitschland, de Nederlanden, het land van Luik, en een gedeelte van Frankrijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE STAD EN HET KWART. VAN LEUVEN. 97

van de fteden Leuven, Brusfel, Antwerpen, en 's Hertogenbosch. Van de twee eerfte, en een deel des derden is thans het huis van Oostenrijk in bezit, en het overige behoort de Souvereiniteit der vereenigde Nederlanden. Dus beftaat het Oostenrijksch aandeel: I. Uit de ftad en het kwartier van Leuven.

II. De ftad en het kwartier van Brusfel, en

III. De ftad en een deel des kwartiers van Antwerpen.

Wij zullen dus dit diftricT in diervoege afhandelen, en beginnen met:

DE STAD EN HET KWARTIER VAN LEUVEN.

L euven is de eerfte hoofdftad des Bourgondi-

fchen Kreits, en grooter dan Brusfel. . De

Dijl vloeit 'er midden door; de lucht is 'er gezond, en de omtrek vermaaklijk. Zij is niet zeer volkrijk, hoewel taamlijk bebouwd, offchoon men binnen de muuren, waarmede zij Ao. 1356 omringd wierd, veele tuinen vindt, alsmede verfcheide koornlanden. Hertog Gootfried III. heeftin 1165 de binnenftad met gragten en muuren omringd, en hier door wordt Leuven gemeenlijk in een binnen-en buitenftad verdeeld, zijnde de laatfte wel zesmaal grooter dan de eerfte. Zij is zeer aangenaam en wel tot den handel G ge-