Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£.$6 NASSAU-WBILBURGSCHE

naars in 't jaar. 't Gijmnafium en Ambthuis zijn mede fchoone gebouwen.

Seltcrs, een dorp aan de Lahn, is beroemd

wegens de gezondheidsbronnen men moet

het niet verwarren met Neder-Selters, in het erfftift Trier.

Weilmunftèi•, in het ambt van dien naam, aan de Weilbeek; in deszelfs nabijheid wordt veel ijzererts gegraaven. Ook heeft men hier zilveren koper-bergwerken.

Löhnberg is een vlek met een oud flot in het ambt van dien naam.

Mehrenberg, een ambt e vlek van dien naam met een oud flot.

B. Het ambt Kleeberg, waar van HesfenDarmftad een deel behoort.

C. Atzbsch, 't welk uit drie ambten Huttenberg, Gleiberg en Stappelberg beftaat, ligt ter wederzijden van de Lahn, tusfchen Giezen en Wetzlar, is het vruchtbaarfte der Wetterau. Daar in zijn :

Gleiberg, een dorp met een flot, dat Ao. 1646 door de Hesfen verwoest wierd.

Krofdorf, een dorp, alwaar de Keur-Brunswijkfche armee en deszelfs bondgenooten in 1759 langen tijd hun hoofdkwartier hadden.

D. Het ambt Miehlen, 't welk grootendeelsdoor het Graaffchap Katzenellenbogen is ingefloten. Hetzelve bevat zes dorpen, benevens het Benedictijner klooster Schonau en het Aftholderbacher Hof. E. Rei.

Sluiten