Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t, A # D E N. fl37

E. Reichelsheim, een aanzienlijk vlek aan de Horlof, niet ver van het Hesfen-Darmftad°fche ambt Bingenheim, ligt in de markt Fulda, is een leen van Fulda, en geeft jaarlijks drie duizend guldens inkomen. De ambten, welke aan de andere zijde des Rijns liggen, zijn:

A. Kirchheim, beftaande uit de heerlijkheid van dien naam, en uit Stauff, ligt aan den hoogen dondersberg, waarop kastanjeboom men groeien. Hier in is

Kirchheim-Poland, een welgebouwde ftad op eene hoogte, heeft drie hondert huizen, 1500 inwoonders, en taamlijken handel. 'Er is een goed flot met een tuin, de gewoonlijke refidentie van de Vorsten Nasfau-Weilburg.

Gellheim is bekend door de zwaare nederlaag, welke Keizer Adolf van Nasfau Ao 1298 door Albrecht van Oostenrijk wierd toegebragt, in de groote en vruclnbaare vlakte, welke zich tot aan den Dondersberg uitftrekt. Adolf op het flagveld gebleven zijnde, wierd in een nabuurig adelijk nonnen-klooster, waarvan de kerk nog ftaat, begraven. En op het flagveld zelve ftichtte men hem een gedenkzuil, met dit opfchrift:

Adolphus a Nasfau, Rex, interficitur ad Gcllinhcim,

Stauff is een ambt en flot.

B, Ken. derde deel in het Graaffchap Saarwer-

» den,

Sluiten