is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe atlas van het tegenswoordig toneel des oorlogs, in Duitschland, de Nederlanden, het land van Luik, en een gedeelte van Frankrijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PALTZ* 833

twee Gereformeerde, in een van welke de Godsdienst in het Fransch gepleegd wordt. De Univerfiteit heeft Roomfche en Gereformeerde Profesforen. Zedert 1784 is hier een Staatshuishoudkundige hooge fchool opgericht, die voormaals te Lautern was. De ftad heeft veele manufa&uuren; een chits- en katoenfabriek, welke deels zich bezig houd met het verwen en glanzen van Oost-Indifche ftoffen, deels met eigen gemaakte, door dezelve komen omtrent 500 menfchen aan brood. Eene zijden koufenfabriek geeft 100 arbeiders de kost enz. Die bergftraat gaat van hier naar Darmftad.

Frankentlial, aan geene zijde des Rijns, aan de Muhl en Fuschsbeek, met een in den Rijn vloeiend kanaal van omtrent drie quartier; eigentlijk behoort dit tot het opperambt TMieuwftad, en is de derde hoofdftad, en in manufaftuuren de gewigtigfte in de Paltz. Er zijn circa 470 huizen en 4000 inwooners. Eenige der hier plaatsvindende fabrieken worden op Keurvorstlijke kosten gedreven. Als: de porceleinfabriek, waar in 1786 meer dan 60 werklieden waren, onder welke bekwaame beeldhouwers, boetzeerders en tekenaars gevonden wierden, die op kosten van den Keurvorst gereisd hebben, behalven deeze voedt zij meer dan twee hondert perfoonenv Zij behoort tot de beste porceleinfa-

brieken in Duitschland. Een wollen- laken-

co ftoffenmanufactuur houden zo in de ftad als

bij-