Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Befchryving van Cleve. 25

naderhand door Cerealis overwonnen geworden. Deeze haare Medemakkerin is geweest Clandia Sacrata Qn 'tNeêrduitsch Claasje Sakken) een Keulsche Vrouw en Concubine

van Cerealis en dan ook Aurinia. Zy heb-

* Aurinia , ziet 1"tcitus de morib. German. Cap. 8. — Eenige lezen daar voor Alruna, en willen dan , dat het een zamengefteld woord is, van Al en dat van de Celten Ruin Konft , als de Godin van veele Konden.

Een ander maakt 'er Altrunia af, en

zegt dus genaamt te zyn van Alt, Olt oud en Rune, en zoude dan zo veel betekenen , als een oude Wyfe , of Waarzegster ,• alle gisfingen en fpeculatien , die by my niet veel zekerheid hebben. — Ziet hier Faber Thefaur. erudit. Scholast, in voce Aurinia.

ben vier voornaame Feestdagen gehouden. — In 't begin van het jaar het Feest van Janus, ter eeren van Janus den ouden Koning van Italien ingefteld. — In de maand van Februarius de Bacchanalia, van den Griekschen Me-

lampus , ter eeren van Bacchus opgericht.

In de maand van May de Ambarvalia, ter eeren van de Godinne Ceres uitgedagt. — In de maand van November het Feest van JEscula* pins.

B 5 HET

Sluiten