Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Befchryving van Cleve. 143

gen. Hun Orders teken is een wie agt-

kantig Kruis.

De Carthuifer Order is van Hertog Adolph in den jaare 1419. den 2 February op het Eiland Sanllat Maria: by Wezel gefticht , en is door Diderik van Meurs Aardsbisfchop te Ceulen aanftonds den 18. Maart ingewyd Den Stichter heeft uit zyne eigene Middelen een onderhoud voor twaalf Ordens-broeders gemaakt, en dezelve met Vryheid op de lollen begiftigt, andere nabuurige Heeren en Bloedverwanten hebben daar Zo veele middelen bygedaan , dat het getal der Broederen

tot 24 is vergroot. In den jaare 1584*

is dezelve in den Nederlandschen Oorlog zeer bedorven , en dan eens van de Spanjaarden. en dan eens wederom van de Staatschen ingenomen , tot dat het in den jaare 1590. ten eenenmaal is geruïneert geworden, en de Carthuifer s genootdrongen met haar Collegie na Xanten te vlieden — Op het Eilandi SanSla Maria zyn begraven den Stichter Adolph en zyn Gemalin Maria; Maria van Gulich Gemalin van den Hertog Johan; gelyk ook twee Catherinen, Zuster en Dochter van Hertog Adolph Deeze Monumenten zyn in den jaare ligo , als dezelve verhuisden by de Prediker Munnikken bygezet, en in derzelver Kerk bewaart geworden.

De Retuliere Canunnikken van St. Augustinus ü heb-

Sluiten