is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte beschryving van het geheele land van Cleve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Befchryving van Cleve. 193

grave van Heffen, aan wie hy zyn Ring heeft gegeven. Elias en Beatrix zyn geftorven in den jaare 734.

Sub Conftantino 5. Cafare.

ï 1. Diderik de Tweede , Grave van Cleve , aanvaarde de Regeeringe in den jaare 734, na het overlyden van zyn Vader; hy trouwde Ida de Dochter van den Grave van Henegouwen en Theisterband, uit welke hem geboren is Reinold zyn Opvolger en een Dochcer Ida, die getrouwt is geweeft met den Graaf van Cuyk.

Sub eodem.

ut. Den Gtaye Diderik is geftorven inden jaare 759., hem fuccedeerde Reinolt, die tot een Vrouw heeft gehad Izabella of Aleida, Dochter van den Grave van Ardenne en Limburg, by dezelve teelde hy Ludolff, die geweeft is zyn Navolger, hy is overleden in den jaare 770.

Sub Leone 4. Conftantino 6.

iv. Ludolf b is in den jaare 770 getrouwt met de Dochter van Aleid Sigisbert van Aquitanien, by wie hy teelde Johan. is geftorven in den jaare 790.

N 2 Sul