Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Befchryving van Cleve. 2%l

wefen konde blyven ; dezelve konden deeze Landen onverdeelt mee malkanderen bezitten en genieten de inkomlten en vruchten daar van, het geen niet ftrydig was tegens het Leenrecht, maar op veele plaatfen geobferveert wierde. 6. Dat de Pruisfische Huwelyksche Voorwaarden van de Landftenden niet geconfirmeert waren , maar alléén van zyn lieizerlyke Majesteit per modum Epiftola gratulatoria, ?. Dat Hertog Willem op die wyfe niet hadde kunnen disponeeren, en dat zyn dispofitie onvolkomen was &c.

Die van Tweebruggen hebben met hunne Schriften aan hec Keizcrlyke Hof langen tyd ftil gezeten, tot dat de tegens woord ige Nepo* tes van Magdajena enz. onlangs een Gefchrifc op den Ryksdag hebben overgegeven , onder den Titul : Intentio fundata Domus Bipontime, en het Proces gereasfumeert, waar by dezelve de Keurvorftin van Brandenburg Anna niet alléén van de Leenen willen uitfluiten, maar ook de fruclus perceptos et percipiendos van den jaare 1609 als mede medietatem muleta vio* latoribus Privilcgii inditta &c. doen te rug eis* fchen.

Markgraaf Carel van Burgaw heeft in zyn l.uello fummario van den jaare 1609. dezelve Argumenten met de Tweebrugsche Weduwe ingebraat, daar by doende, dat hy voor zich hadde hec Prttisfische Contract niet te hebben goed

Sluiten