Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAEML'YST

der LEDEN van de KAMER van

RIIETORICA.

( Die roet een * geteekend zyn, zyn geene Leden meei:)

BESCHER 1VÏ H E. E, R E N,

De Wel Edele Geftrenge, Heer

IfJu MARTIN US van TOULON, Oud Raed en Oud Burgemeefier der Stad GauBA» Ontvanger der Convoijen en Licemeft*

De. Wel Edele Geftrenge H*er

Mr, J A N J A C O B S L I C H E R

0#i en Oud Burgemeefier der Stad Gouda,

Ontvanger van de Graeflijkheid, en Wajfetiaes-Tollen*

De, Wel Edele Geftrenge Heer

Ma. CORNELIS JOHAN de LANGE Yryheer van Wyngaerden en Rulgbroek, Oud Rae<f, en Oud Scheepen. der Stad Goud a.

De Wel Edele Geftrenge Heer

Mr. HENDRIK tan WYN Oud Raed* Penfionaris der Stad Gouda, Lid van het Zeetmjbk* ■ Gf«0»/c*j/derWeterlchappen tcViisfittge», en van de MaetfehappijderNcderlandfche Letterkunde te Lsyden.

Sluiten