Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19)

uwe belangens van ons kunnen vorderen, neemen wij den toevlugt tot uwe uitmuntende begaefdheden, tot uwe vriendfchappelijke onderrigtingen, tot uwe broederlijke toegeeflijkheid.

Wanneer wij dwaelen, zal zulks niet gewillig gefchieden; wanneer wij het door overtuiging zien , willen wij het erkennen; wanneer men ons als Broeders waerfchouwt en voorlicht, willen wij het met dankbaerheid aenneemen en volgen. Kunnen wij meer? Wel dan, leert

onder en met ons op zulken regt broederlijken voet, werkt aen de bevordering van den roem. der verreezene Kamer, en gij zult uw eigene kunde en eer bevorderen. Dan ik behoorde U zulks niet te vermaenen; het konde den fchijri hebben, als of ik uwe bereidwilligheid in twijffel trok, doch ik fmeek u mij deeze onregtvaerdige verdenking kwijt te fchelden.

Gaet alleen voort op den weg dien gij-liedea begonnen hebt, de geest der wijsheid geleide ü, de achting der kunst befcherme U , de glans der eere lichte U voor, de algemeene welwillenheid ontvange ü en beloone uwe loflijke pogirw gen, zoo als zij verdienen.

B 2 Jp#J

Sluiten