is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerken der kamer van rhetorica, genaemd de Goudsbloemen; daer men schrijft: Uit jonste begrepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& PLAN VAN t EN

Indien hij r'eeniger tijd mocht zijne dimisfïc Willen ncemen, zal hij dezelve behoorlijk vrae gen van Cmatoren , daerrja eene nominatie va* vier, gemaekt d^or hem zelve cn züne AmPtEe, «boten bovengemeld aen dezelve ter" keuze aenbicden, cn met den nieuw verkorenen Directeur xooiacnig contract fluiten, wegens den overdracht van Mcubilen , en >t geen verder zijn eigendom K, en met direct aen f Huis bij Donatie , La. gaet of acnkoop behoordt, als beiden redelijk zal frhijnen, waer in zoo zij niet mochten over. cenkomen Heeren Curatoren veriocht zullen word-n hun te fcheiden.

ART. X.

DE PROFESSOR, rector, pr^CEP* toren en gouverneurs.

Tot het onderwijs zelve zal men noodig hebbefl i. De hulp van een Profeffor, op een Traktement van . . ƒ2000

Docerende den godsdienst.

z ed e KUNDE. 1iistor. UNIVERSk hebreeuws CH. jus NATURjE.

Deeze zal ook handleiding tot reizen geeven sen die zulks noodig hebben , en den post de» Directeurs bij deszelfs afweezigheid waerneemen.

a. Ycr»