is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerken der kamer van rhetorica, genaemd de Goudsbloemen; daer men schrijft: Uit jonste begrepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPVOEDINGS - SCHOOL. j*

de kleinen, om den tijd, dien zulks vorderc.

Men zal ook nu en dan een ftuks Lands meeten, naer 't Wit fehicten, of een ftuk der Militaire Architectuur in practijcq brengen; en all' wat tot oeffening der ligchaems-kragten zal blijken te kunnen ftrekken , zonder die al te veel te vergen, hier van tijd tot tijd bijvoegen; doch daer bij in 't oog houden , dat all' wat te veel is , fchadelijk is.

Aen dc Leerlingen der twee bovenfte Claffen zal men ook onder opzicht van den Gouverneur het Billiard toeftaen, en zeer zelden aen die vau de laetfte Clasfe het Kaertfpel: niet om dat men deeze of vooral de laetfte kundigheid voor 't geluk van 't menfehdom juist zeer noodzakelijk reekendt, maer om dat de ondervinding doet zien, dat ieder, die op eene Academie of in de waereld komt, deeze ftukken wil en bijna moet weeten, als wanneer hij zich die kunde moet koopen, altoos ten kofte ,. en dikwils ten ruïne van zijn beurs, ten dienftc van hun, die op .zulke onbedreevenen grectig loeren; Zoo dit dan .waer is, gelijk niet kan ontkend worden, is het dunkt mij , beter , dat zij te vooren dit onderwijs krijgen, waer het hun niets kost, en men tenens in ftaet is, hun voor 't fchadelijke te ,wacrfchuwen. Ik hoop dus, dat dit niemand

een