Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWPOORT. 27

Thans was gewetensdwang en zijn gemijterd rot, Die nog van 't bloedig zweet der vrije Belgen droopen,

Den flangenkop gekneust, en, fchuw voor wranger lot, Met ftrop en foltertuig, in hun fpelonk geflopeu;

Reeds rees de dageraad der wijsheid, driest veracht, Uit een' ftikdonkren nacht Van domme dweperij en plompe kerkgebaren;

Reeds was 't gezuiverd oor der Batavieren doof Voor 't kermend bijgeloof, En 't lokkend hoerenlied van Romes tempclfcharen.

's Lands watermonarchin had reeds dc tyrannij Van 't gram Afturie, de hartaar afgefloten;

Haar fchecpsvoogd van der Does bedwong dc dwinglandij, Op 's vijands eigen grond, met flcvige oorlogsvloten: Zij vloog langs 't pekelveld, en kwam en zag en won; Haar donderend kanon Drong in 't verbijfterd oor der Zuiderindianen; Hier trof zij Spanjes kragt met moed en ftaal en vuur, Beklom de vestingmuur, En fiak op 't Hoofdkasteel de ontrolde legervanen.

Held

Sluiten