is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaatene gedichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7i >

'k Zal u de zaak in al haar klaarheid

Ontdekken voor 't gezicht, En ftellen U de naakte waarheid

Eenvoudig in het licht. Gij weet, dit is mij fluks gebleken,

Dat ik den ijvergloed, En 't kunstvermogen aan moet kweeken

In 't dichterlijk gemoed; Want die iets goeds ooit zal beginnen

Behoeft mijn onderfland, En 'k wees hen, die mij trouw beminnen,

Ook nimmer van de hand. 'k Was tot hun hulp zelfs altijd vaardig,

Maar och! de grootfte hoop Droeg, mijner achting des onwaardig, •

De kunst voor elk te koop. Dat misbruik floeg van lieverlede Van kwaad tot erger voort: Mijn gunitelingen werden mede Helaas! daartoe bekoord. E 4