Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vi VOORREDEN van den SCHRYVER.

kwetzen, en om Ontfteking en Verft'erving voor te komen: daar men my met regt had kunnen tegenwerpen, waarom ik de nieuwe Konstbewerking a deux tems niet verrigt had, dewyl ik dan den Lyder had kunnen redden.

Van de wyze, waar op het Schurft geneezen word, heb ik de beste berigten van het goed gevolg bekomen; ik heb dit Middel ook aan mynen besten en getrouwflen Vriend en Amptgenoot, den Heer Generaal - Heelmeester theeden gegeeven, die het bejlendig, by het talryk Artillery Corps gebruikt, <en wel met dat Gevolg, zo als het in deeze JVaarneemingen befchreeven is.

Myn oordeel over alle de overige Waar' neemingen, zou te partydig zyn\, en daarom laat ik het over, aan het billyk en onpar~ tydig denkend gedeelte der Geleerden.

Berlyn den ifte JuUi 178 a.

J. L, SCHMUCKEIU

Sluiten