is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 122 }

ik een Klisteer voor, uit een Afkookfel van Kamillen met Olie van Provence, dat Win* den en harde Drekftoffen afvoerde.

Den i/den vertoonde zig, des Morgens; aan de randen der Wonde,een goeden Etter, en men verbond, gelyk den vörigen Dag.De Buik was niet gezwollen, en aan de Bilnaad zag 'er alles goed nit. De Pols floeg Ssmaal in eene Minut. Na dit Verband, fliep de Lyder, enige Uuren, zeer gerust, dog, des Namiddags ten drie Uuren, kreeg hy eenen nieuwen aanval van koorts, met koude en hit-? te, en deeze eindigde met een matig Zweet, dat vyf Uaren duurde; gedurende de Koorts, floeg de Pols 92 maal in eene Minut. De krampagtige Pyn, die door de perfing van den Steen tegen de verfe Wonde veroorzaakt wierd, was, by afwisfeling, zeer hevig.

Na het Avondverband, waar by geene verandering plaats had, fliep de Lyder enige Uuren, dog ten twee Uuren, na Middernagt, kwam 'er eenen nieuwen aanval van Koorts, met Koude en Hitte, gelyk ook met Pyn, voornaamelyk in de Pisbuis, waar. op eene zagte uitwafeming volgde, en de Lyder,had te^en den Morgen, eenen vrywilligen Afgang ên%r was veel Pis door de Wonde uitgevloeid.

Den i8den was de Koorts, des Morgens, zeer matig, en nu floeg de Pols 75tnaal in eene Minut. De Buik en de Bilnaad waren zssr zagt en het Schaamgewest niet pynlyk

meer*