is toegevoegd aan uw favorieten.

Jock en ernstige akademische vertellingen mijner jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E BRAADPAN. 7S

Dat mij niet juist is- opgegeven ,

En eigenaartig is aan het Studenten Leven;

Ei" moet bij een Student, de Meisjes en de Wijn,

Altijd eenPLAuxus of een Juvenalis zijij.

Wat voorts gefchied is bij het fcheiden ,

En in het feest-retour naar Leiden,

Hier van is mij niets meer verteld ;

Dan dat befcheidenheid de vreugde heeft verzekl:

En dat de Braadpan wierd in zegepraal gefield,

Verfierd met alt gebloemt, waar mee het mogte pronken,

En waar in naderhand Gefehenken zijn gefchonken,

Ter eeuwiger gedachtenis

Van dit vermaerd Geval, dat zoo merkwaardig is. — — Zoo mijn Thalie nu wat koddig was misfehien , En hier en daar een t'jonk mijn Plautus mogt ontvlien De fchertzerij doet dog hier in die waarheid zien , Dat onder koddige bedrijven Een ernftig Lot!-geval kanjlin't verborgen blijven, Ten zij een Dichter 't wil in ernst en jok befchrijven, Gelijk na vrijen trantl mijn Dichtluim heeft getoont, Dat als de Deugd en Trouw in 't Eerlijk harte woont, Oprechte huwlijks-mirt Standvaste liefde kroont;

Dat