is toegevoegd aan uw favorieten.

Jock en ernstige akademische vertellingen mijner jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOENER MAAiTÏ] Df g*$

En Westerbaan den Vederzwaeijer,

Die zoende 't windje van den Waijer,

Die 't Liefje wemelde a3n heur mond;

Ja Nafo kuschte zelfs den grond ;

Waar op het Schoentje had getreeden

Van zijn Corinna vlug van Leden.

Hoe menig kusfcht er van zijn Lief

Een Snuijfdoos, of een Minnebrief 9

Ja Flora fchonk heur Zeplnjrosje,

In eenen Ruiker wel een kufchjc ;

In een woord, daar de Ziele mind ,

Daar heelt men zoentjes van de wind ,

De Geesjes brengen aan elkand'ren,

De Zuchjes over, d'eene aan d'and'ren ;

Zoo ook , bragt van deez Lieve twee,

In de opgefioten Leger - ftee ,

De Liefde zelfs haar denkbeeld over.

En vormde ook Eelhart tot een Rover,

Of Schaeker, van zijn harte dief,

Zijn Levenslust zijn Ce et je Lief:

De List, in Roozendaauw gedooken ,

Had eindelijk het zoo beffooken,