Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&2<S DE LOENER MAAL T IJ D.

Dat reden , Gramfchap, Toorn en Haat,

Voor haare kracht verwonnen ftaat:

In plaats van lugtig diverteeren,

Geraakte een elk aan 't redeneeren ;

En na de Vogel was gebekt,

Wierd deez geprcezen, geen begekt,

In 't ende was het dog filenfie;

Hier niet van fpreken, de fententie :

Men difcht hier op gantfch blij te moe ,

Met vreugd de Difch-gcregten toe ,

Men eet, men zend de Kroes in 't ronde ,

Tot aan de naderende Avondftondcn ;

Toen was het Blesjes, Jeu voor uit!

Ter eere van de Jonge Bruid!

Toen zegt men, dat de dart'le Rosfen

Opfprongen onder 't hoffeboiïen

Van 't Bruidje, dat nog korts op 't pad,

In de Karos te zuchten zat.

In 't end , men is voor Poortklok binnen,

't Gezelfchap fcheid, vernoegd van zinnen;

Maar C eet je en Eelhart met Papa

Na huis toe, hier beval men dra

i.' -Da

Sluiten