Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k Zie op Zes de Ruyter pnelen;

Langs den Theems den trotfchen Bilt Knarsten, om het Zegepraclcn

Van dien halsvriend van de Wit: 'k Zie hem vloot bij vloot verjagen ; Volk bij volk den vreê doen vraegen ;

Neêrland redden , keer op keer;

S.ieuv'len op het bed van eer.

« * #

"*k Zie de Witten, als Pilaeren, Voor de zaek der vrijheid ftaen:

Woede, en haet, en 1,'jfsgevaercn, Orrverfchrokken, tegen gaen.

'k Zie hen Nêerlandl grootheid ftavcn,

Weêr dan 't immer vorften gaven; Doch ter fügtbank bêen gefleurd, En, vjoi' trouwe dierist, veifcheurd.

Sluiten