is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche liederen, voor het genootschap van wapenhandel [...] te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij veelt uw borst voor Vrijheid gloeien,

Nu wij voor bare rechten ftaen« Eu, gruwend' voor de flaeffche boeien,

Gespt gij ons zelve 't harnas aen ! —» Nooit zult gij 's Dwinglands ketens dngen

Neen, lieve Meisjens, 't gae hoe 't gae; Ncoit zal de trots der Heerschzutht flagen,

Wat ook haer euvelmoed beftae! . . . Ui.

Wij, vrijen , worden nimmer fhven , —

Gij zult ook nooit flavinnen zijn ! —■ Wij» ecd'le telgen der B.uaven,

Verfoeien vrij te zijn in fchijn! . . . Nooit zal een rot van wreev'le Grooten

U, lieve Meisjens, onlust broên ; Ons blinkend ftael, in 't hart geftnuton ,

Zal hen ten afgrond dalen doen 1 bis.

H 3