Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zingt des triumphi 6 Landgenooten !

Zingt Minnaar tse en Minnares; De Prins uit Brunswyks [lam ge/prooien,

Huuwt aan Oranjes Erfprimes \ Zoo voegen zich gejlachten faamen, JDie wederzydsch hum' oerfprong namen

Van Helden, uit den hoogften fiand; Was 'j huis van Brunswyk Jleeds uitjleekend, En voor Germanje heldenkweekend?

Oranje is 't al voor Nederland l —

J. M. SOBELS.

In deszelfs bekroond dichtstuk, op het HOOGE HUWELYK.

Sluiten