Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEDEDICHTEN. 2y-

Uit Zyn krib zal Hy ons leeren,

Ongeftoord, Lcsfen die de ziel begeren: Ons des Vaders Beeldt doen eeren,

Naar Zyn woordt.

«>

Hy zal ons ten Voorfpraak ftrekken,

Tot een blyk Dat Hy zondaars op wil wekken, En rnet liefdebanden trekken,

Naar Zyn ryk.

't Grootde heil zal K r i s t u s geven,

Vroeg of fpaê; Zal Ily ons in Salems dreven, Eeuwig doen gelukkig leven,

Uit genaè.

KRIS-

Sluiten