is toegevoegd aan uw favorieten.

Johan van Oldenbarneveld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 JOHAN van OLDENBARNEVELD.

Prins Fredrik zelf geleid het hoofd der lijfwacht binnen,

Vermeulen, in wiens oog de traan der menschheid drijft. „ Prinfes! (roept F red rik) haat kon 't heilig recht verwinnen,

„ Schoon zelfs natuur dat recht in 't diepst der zielen fchrijft. „ De grijze Barneveld, uw vriend, is lands gevangen!

„ Hoe gloeit mij 't heldenhart! - de fchrandre De Groot „ Voorzag dit, maar bleef trouw verknocht aan 's volks belangen,

„ Hij is met Hoogerbeets zijn halsvriends lotgenoot!"

Louise ontroerd. „Zou God geen grootfche deugd beloonen"

(Vraagt zij, door fchrik bedwelmd) „ neen, fnoode ondankbaarheid!

„ Mijn Bar ng «e lo zal nooit, dus trotsch, uw grootheid hoonen!

„ Prinfes! 'k heb zelf uw vriend in hechtenis geleid." (Dus fpreekt Vermeulen) „ 'k heb op last der bondgenootcn

,, God weet, met welk verdriet! de ftaatgevangenis „ Voor Vrijheids waaren Vriend, 's volks voorfpraak, zelf ontfloten;

,, 't Is uit, nu Hollands recht niet meer beveiligd is! „ Men bleef hem vruchtloos nog in Hollands raadzaal wachten.

„ Och hadt zijn nijvre zorg hem niet naar 't Hof gevoerd!

„ Ik hoor zijn koets op 't plein; 'k moest ftraks m'jn' pligt betrachten ;

„ 'k Treê toe •— de koets houdt ffil en 'k voel mijn ziel ontroerd.

» De