Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 28 )

Cij weent met regt, o Neérlands Maagd! fk kan uw rouw, uw traanen niet aanfchouwen!

Van Rechteren, waar gij op zaagt A's ftgun des Iands, is niet meer uw betrouwen.

Mijn Utrecht! welk een Staatsjuweel! Zoo fchittrend, moet helaas! uw Staatskroon derven!

Hoe valt het U zoo vaak ten deel, Dat in uw vest het puik der Raden ftervên !

o Edle Graaf! u moet de Deugd, 's Lands trouw, Beleid, de vriendlijkheid befchreijen,

De Godsdienst en der Armen vreugd, Hun Vriend, zien naar de fombre grafplaats lenen.

Op vleuglen van Geloof zijt gij, Verheven Ziel, naar 't Vaderland gevloogen,

Dl» Jezus is, daar leeft gij vrij En ecuwig blij in Godsmin opgewogen,

UTRECHT,

Sluiten