Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 Ontrouw uit LiefdeTob i a s, fpringt agter uit, en verjlomt. Brunsdorp.

Ach, gy hebt den brief nog laateu liggen

daar gaa heen en bedel hem, maar zeg eerst den Jager, dat hy myn tasch en jagttuig moet gereed liggen

(Tobias neemt den brief op en loopt fchielyk heen.)

NEGENDE TOONEEL.

Brunsdorp, by zich zeiyen.

Ja, goede oude knaap gy had u dat ligt

kunnen voorftellen. Een man van vyftig jaaren en een

meisje van tweeëntwintig. Maar gy bedroog

my, Amalia, want gy fcheen edelmoediger dan gy waart. (Zyn oog 'valt by geval op Amalids beeld.)

Uw gantfche wezen fcheen zo hemelsch maar

uwe daaden (Hy ziet in den fpiegel.) Ha,

zie daar den fpiegel, die wil uw verdeediger worden, hy ftelt dit oude gezicht verdoemd getrouw voor.

Ieder rimpel en toch had gy het niet moeten

doen, Amalia.

TIENDE TOONEEL.

Amalia, Brunsdorp.

Amalia. Nu, lieve Baron, met ziet u heden zo zeldzaam. - . ■ Hoe, zo verdrietig. — Is u iets ontmoet?...

Bruns-

Sluiten