is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g2 dornton, of de

Milford. Blikzem en hagel, dat ik daar niet by kan weezen! (Tegen den Gerechtsdienaar) Ik geef u tie*

guinjes flegts voor vyf minuten!

Gerechtsdienaar. Het helpt niets, Mynheer, kom maar voort!

Milford, (tegen den Marqueur.') Wel nu, zal hy komen ?

Marqueur. Hy kan niet, Mynheer.

Mi l f o r d , (met de voet ftampende.) Voor den blikzem , hy moet komen!

Makqueue. Hy kan volftrekt niet. Hy ftaat in eene hooge weddingfchap.

Gerechtsdienaar. Kom , kom voort maar. .. zonder veel com« plimenten. (Men hoort weder een gefchreeuw der fpeelers.)

Milford. Alweder ....? QHy wil naar binnen.)

Gerechtsdienaar. Niet alzoo! Hier loopt de weg, dien wy heen moeten. Hem terug trekkend ; zyn Medehelpers vatten Milford.)

Milford. Uw handen van my af, fchurken! Ik volg

vry-