is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jeugdige Losheid. ioi S i l k v.

Zou ?k niet de eer mogen hebben , om met u een paar woorden alleen te ipreeken ?

Mevr. Warren. Zeer gaarne! (Tegen Sophia.) Ga heen , poppetje; gy ook Jenny!

Sophia en Jenny (gaan heen.) Silky, (hen naziende.) Er is immers niemand hier naby, die ons be* luifteren kan ?

Mevr. Warren.

Geen raensch! maar waartoe... ?

Silky.

Een klein weinig geduld, (hy gaat heen, en doet de deur op het nagtflot.) Mevr. Warren. Waartoe deeze voorzichtigheid?

Silky.

Dat zult gy terftond hooren ! (Hy haalt een paketje uit zyn zak, zoekt een brief op, en toont dien aan Mevrouw IVarren,) Kent gy dat handfchrift? Mevr. Warren. Hemel, wat zie ik ! Myn beminnenswaardigen mans zaliger eigen hand! {bevreesd) Hy is immers niet weder van de dooden opgeftaan?

Silky.

Dat juist niet , Mevrouw ! Maar hy leeft in een teftament, dat hy in Frankryk naliet.

G 3 M. War»