Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 De S c h « o n e

Dat is juist het geen zy tracht te beletten. —: God zegen u !, Ik moet heengaan ! Gy kunt Ü verzekerd houden van myne vriendfchap.

Ferdinand.

Laat ik het u eens vertellen!

L o u i s a.

Ik wil geen woord weeten. Goeden nacht i (Zy gaat- in huis, en fluit de deur achter zich toe.') F e R d i n a N b.

De Gravin Kohier myne vyandin ! de Gravin Kohier, die voor agt dagen nog vol vutirige liefde

in myne koele armen zonk! Stond ik hier-

niet op die impertinent koude flraatfteenen , ik zou om de vrouwen lagchen. Dit voortreflyk , maar al te driftig vrouwlyk karakter moet de bron van myn ongeluk zyn ! (Hy gaat vol gedachte op en neder.)

DERDE TOONEEL.

Een kamer in het huis van den Generaal.

De Generaal Hutten, Mevrouw Hutten, de Gravin Kohler.

De Generaal. Ik wil niets meer van hem hooren; hy heeft zyn verdiende loon Nog een geheel jaar moet hy de fnaphaan draagen, totdat by beter mores leert.

Mevr.

Sluiten