Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Boeteling. 220

Mevr. Hutten. Maar op-de wacht, Jieve Generaal, zal hy da: immers niet leeren? *

De Generaal#

Een geheel jaar wil ik hem onder myne oogen :i!et zien. ö

Mevr, Hutten. Ik ook niet, of myn hart zou 'bloeden. En gy. Mevrouw de Gravin , vergeef het my, als ik n zeggen moet, dat ik niet begrypen kan, hoe gy me{ deeze wraak gediend zyt.

Gravin. De Vorst heeft de wyze zyner flraffe verkoozen.

De Generaal.

Ik bid u , maak geene complimenten ; ik zelf ver koos zulks; ik ben zyn vader, en kan met hem doen wat ik wil. Die zotte fireeken zullen hem nu wel vergaan !

Mevr. Hutten. Zyn tegenwoordige (tand zal hein zekerlyk de gelegenaeid wel beneemen om zulke misftappen te begaan ; maar ook mogelyk tot anderen aanleiding geeven , daar hy zich zyn gantfche leven over fchamen moet.

G u a v r n. Gy moet toch fonderlinge denkbeelden van moraliteit hebben, Mevrouw Hutten, als gy dit voor geen laag gedrag aanziet, dat men befchonken by P 3 een

Sluiten