is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326" De S c h o o n e

Goldstein. Ik zal ze opvangen, (hy haalt een zakdoek uit) Ik bid onderdanig. . .

Gravin. En ik bid u, wees toch verftandiger!

Goldstein.

Wreede J ■ ■ Beste Gravin! -Ik fpreek ernftig.

Kunt gy het over uw anders zo medelydènd hart brengen, my te verlaaten?

Gravin. Kunt gy het over uw verftand brengen, zo zot te fpreeken?

Goldstein. De God der liefde weet , dat ik tot op dit ogenblik gehoopt heb en nog hoope, uw fteenen hart te vermurwen. Gy wilt naar uw Landgoed reizen , fchoone Gravin ? Uwe jeugdige dagen met boeken , met wandelingen , met visfehen en jaagen eenzaam doorbrengen ? En uw Haaf verfmacht hier. Ben ik dan zo affchuwlyk ? Ben ik geen aanziens waardig? Ontferm u toch over my, myne Godin'

Gravin. Begryp my toch wel! Ik ga heden nog op reis, en heb geen tyd om aelmoefen uittedeelen. Goldstein. Blyf daarom , blyf hier, en geniet het geluk, dat ik u met myne hand aanbiede.

Gra-