Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boeteling. 3^

De Generaal. Het zal ons zeer aangenaam zyn, Mevrouw'de Gravin optewachien.

Mevr. Hutten. Het is ons van harte leed, dat het om deeze reden gefchiedt.

De Generaal. Gaat gy met Mevrouw op reis?

Louise. Waaifchynlyk. Ik heb de eer van my ten hoogflen te beveelen. De Generaal en Mevrouw Hutten. Vaar wel, leef vrolyk en vergenoegd!

TWAALFDE TOONEEL.

De General Hutten, Mevrouw Hutten en de Gravin Kohleh.

Mevr. Hutten. Ik dagt immers wel, dat zy niet op reis zou gaan, zonder affcheid van ons te neemen. Wy moeten het haar niet moeijelyk maaken. Wy vergeeven het haar van harte.

De Generaal. Het is het best dat men dc zaak vergeet.

Gravin (komt binnen,) Ik kan onmogelyk van hier gaan , zonder u vaarwel te zeggen. Wat my eigenlyk tot die

fchie-

Sluiten