Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boetelino. 349

Mevr. H ü t t e n, Wy zullen uw gezelfchap nog dikwils misfen.

Gravin. En ik nog meermalen het uwe. Ik kon veel van u leeren. Gy zyt eene voortreflyke vrouw en in 't byzonder eene voortreflyke moeder. Een karakterdat myn volkomen hoogachting verdient! — Ik reize nu naar een afgelegen landgoed in de eenzaamheid.

De Generaal, Doch niet om eenzaam te blyveu?

Gravin. Niemand zal daar by verliezen. —— Aan u, myn beste Heer Generaal, heb ik nog eene byzondere bede!

De Generaal. Ik ben tot uw dienst.

Gravin. Gy hebt onder uw Regiment een Onderofficier, Lehr, myn ouden leeraar en vriend. Ongelukkige lotgevallen hebben hem onder het militaire leven gebragt. Hy is te eigenzinnig, te trotsch, om onderfteuning van my aanteneemen. Mag ik u. . . . De Generaal. Hy zal by de eerfte gelegenheid bevorderd worden.

Gra-

Sluiten