Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienburg. »7

Chatinka.

Dat is ook waar; maar die ook , gelyk zeer brave mannen beweerd hebben, desniettegenflaande al te ftreng geftraft is.

Czaar. ■

En ik denk, juist zo als hy verdiende. Chatinka.

Hy verloor ambt, vermogen , eer, uitzichten

alles op eenmaal. Hy fmacht zedert twee

jaaren in de gevangenis. Hy jammert om een door hem ongelukkig geworden huisgezin; dat huisgezin om zynen vader, zyn' verzorger. —Wat ontbreekt nog aan zulk een ftraf, om die verfchriklyk te noemen ? En toch is zy flegts de

ftraf van een misftap. Wie onzer maakt zich

niet lchuldig aan een misftap V Wat is een

mi-ftap ? Wat een misdaad ? Wanneer de

Czaar een misftap zo ysfelyk ftraft, welk een ftraf blyft hem dan voor de misdaad zelve overig? Czaar, (na eene tus/ckenpoozing.)

Lipunof is vry.

Chatinka.

Ik bedank u, Mynheer! Maar vry

eu verder niet dan vry?

Czaar, (op een ftrengen toon.) Wat moet hy dan nog meer hebben? Chatinka, (met gevoel.)

Vry zyn en honger lyden! vry zyn, en

eene

Sluiten