is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, (aanhangzel op het vyfde deel,) bevattende vyf oirsprongkelyke tooneelstukjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ToONZELSPEL.

■9J

Ferdinand.

Voor vier dagen was 'c eerst, dat ik haer zag — en terftond beminde ik haer. — Eerhart.

Zie daer, eene rechte ligtmis liefde!

Ferdinand.

Ja de liefde,die ik tot gisteren voor haer voedde, v/as die van een ligtmis; — maer, goede grysaerd! voor ik dien onberaeden ftap.om haer te fchaeken, ondernam, kende ik nog haere eenvoudige deugd niet, — ik had haer flegts gezien, en ik bran-

de om haer te bezitten, ik heb haer hooren

fpreeken, en ik kom u bidden om uwe toeftemming tot een huwelyk. —

Eerhart.

Zoo ik u dit eens toeflond, hoe ongelukkig zou ik myn eenigst kind maeken. — Gy ziet een meis- 5

jen,en Helt terftond eene fchaekparcy in't werk,

gy hoort een meisjen fpreeken en in nog geen dozyn uuren, neemt gy het ernftig voorneemen ie trouwen, — en na een dag twee, drie —, zou het myn Heer verveelen , en myn dochter zou een aekelig leven leiden.

Ferdinand.

Neen, nimmer zal ik berouw hebben over't geen ik heden doe;—ach! itae my uwe dochter toe, vergeef my het ongemak, dat ik door myne onbezonnenheid, u heb veroorzaekt! —•

Eer.