Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BEDRIJF. 2? DE OVERSTE.

Het hart van een man, die zodanige Orders heeft als ik heb, ziet alleen op dezelveii, en niet op de gronden die hem den Vijand voorlegt.

STORMDAL.

De waarc Krijgsman volgt de beginfelen van Eer, maar ook die van de Reden.

DE OVERSTE.

Beiden onderrichten ons te laat. Intusfchen wil ik Uwe gronden wel hooren, indien ze kort zijn.

STORMDAL.

Uwe Vesting mag fterk zijn, ook zult gij mogelijk eene genoegzaame bezetting, en levens- en krijgsbehoeften binnen dezelve hebben ; maar weet gij wel, dat 'er vijftien duizend man, de kern van onze Armeê, U komt bezoeken?

DE OVERSTE.

Wilt gij een lijst zien , welke uwe gebeelc macht ten hooglten op agt a negen duizend man bepaald.

STORMDAL.

Ja, zo als die lijsten dan zijn! Waarfchijnlijk is onze Artillerij U dan ook bekend ?

DE OVERSTE.

Niet zo wel. Maar wees zo goed, en voert dezelve door onze Linien en Moerasfen, wat nader aan deeze Vesting.

PROOST-

Sluiten