Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

NATUUR EN PLIGT.

zijne vrienden ongelukkig maaken. Uwe rijkdom geeft u de magt om uw woord te rug te trekken; maar dezelve zal niet in ftaat zijn uw gedrag te herftellen. Vaarwel!

AGTSTE TOONEEL.

laureval, alleen.

Zij verlaat mij— en neemt mijn geheim met zich!. .. Neen, ik zal de dierbaarfte minnares niet verraaden! ■— Door misdaaden afgemat, heb ik getracht, het pad der deugd weder te zullen bereiken; haare bekoorlijkheden hebben dikwijls mijne kwellingen verzacht, doch dezelve niet geheel uit mijn hart kunnen rukken; zelfs genot hebbende van de weldaaden, waarmede ik de ongelukkigen

belaadde, haal ik een oogenblik adem en mij

aan de weldaadigheid overgeevende, heb ik gelukkigen gemaakt, zonder het zelfs te kunnen zijn. (Hij bedekt met zijne twee handen zijn voorhoofd, en Ulijfc in eene diepe mijmering liaan.}

NEGENDE TOONEEL

laureval, la pierre. la e r r e.

Mijn Heer, ik heb uwe boodfchap gedaan. (Laureval blijft in dezelfde houding Jlaan ) Ik heb de fchepen doorzogt (laureval andwoord niet; la pierre trekt hem bij den arm) Mijn Heer?

laureval, bij zich zeiven komende.

Ach hebt gij mij niets mede te deelen?

l a

Sluiten