is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE I E D R I] F. 01 DE CIPIER.

Hoe zult gij dat doen ?

LAUREVAL.

Ik zal mij, in zijne plaats, in den kerker begceven.

DE CIPIER

Mijn Heer, gij doet mij beeven ! moet gij dan een eerlijk man opofferen om eenen misdaadigeu te redden ?

LAUREVAL,

Verpligt mij en verneder mij niet. Herinner u dat gij mij uw gantsch beftaan verfchuldigd zijt,dat ik het ben, die u geplaatst heb ; dat

DE C I P I E P. ,

Ja, ik ben u mijne kostwinning verpligt, gij hebt recht op mijne erkentenis, maar gij hebt hetzelve niet, om mij mijn pligt te doen verzaaken.

LAUREVAL.

Ach ! zo gij de reden eens wist!.. • Ik houdc mij verzekerd, dat gij niet aarzelen zoud.

DE CIPIER.

Ik ben onbuigzaam ; wat zou er, indien het eens ontdekt wierd, van mijne arme vrouw en kinderen worden ?

LAUREVAL.

Ik zal immers in uwe magt blijven , en mijn perfoon zal voor de uwe kunnen inftaan. Ach! mijn vriend, neem, neem alles wat ik bezit en weiger het mij niet.

D E