is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 NATUUR EN PLIGT.

de cipier.

Die man moet u wel zeer dierbaar zijn, om voor hem zulk eene opoffering te doen 1

laureval, uïtbarflende.

Kan men het leven van een vader ooit te duur betaal ai ?

de cipier.

r .

(Met zeer veel kragt.) Is hij uw vader ?

(Op een beflisfenden toon ) Zie hier de fleutels. (Hij geeft de feutelbosch aan laureval.)

laureval.

Gij geeft mij het leven weder 1 koom , en ontvang uwe belooning.

de cipier.

Neen, mijn Heer, ik zal niets aanneemen; dusdanige dienften moet men zonder loon bewijzen.

laureval.

Ik zal u toonen dat ik er de prijs van weet. Maar wil mij niet langer martelen, vlieg heenen, en zeg hem niet wie ik ben.

de cipier.

Hoe zult gij hem buiten'de fiad doen koomen?

laureval.

Er is hier eene deur van een onderaardsch gewelf het welk aan de zee uitkoomt, en ...

de cipier, met vreugd.

Ik begrijp het!. . Ik ga hem haaien, en in één oogenblik zijn wij hier. (Hij wil heen gaan doch koomt terug.) Ik ftel mij zelvtsn in gevaar, doch

zo