is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BEDRIJF. 195

tnet vreugde van allen de gunden des konings affland doen, om zich uwe vergiffenis , mijn bezit waardig te maaken, —>

alderson.

Ik zou mij over hem bedroeven , wanneer hij om het verlies eener vrouw en niet uit liefde voor zijn vaderland, zijn leven ten besten gaf ; en ik zou hem verachten , wanneer hij laaghartig genoeg was, zijn leven te fpaaren, om u te bezitten I In beiden gevallen is zijn vonnis geveld.

charlotte.

Gij veld ook mijn vonnis , befluit ook mijnen ondergangI ö Mijn vader. Gij weet niet... Gij bereidt ook u zeiven doodelijke kommer ,uitteerende kwellingen, bittere rouw ...

alderson.

Hammon ! Bezorg gij toch eenen verkoelenden drank voor Misf, om een vuur te dempen, het welk baar geheel verleidt, dl achting voor haaren eigenen vader uit het oog te verliezen. William! Het is uwe zaak, die buitenfporige door reden tot haar verdand te brengen, haar te zeggen, dat mijn wil onherroepelijk is, dat Sir arthur, de eenige zoon van den Graaf burlington, ten hoogden binnen een uur, onder d_n naam van alderson, haar gemaal zal zijn. (Hij wil gaan.)

william.

Mijlord! Gij zijt mijn gebieder, mijn weldoener! Het is mijn pligt uwe beveelen te gehoorzaamen ; maar even zo heilig is mij de pligt, u, uit kragt van het ambt het welk ik bij u bekleede, op eenebefcheidene wijze mijne aanmerkingen mede tedeelen \ ca daar door, zo het mogelijk is, te verhinderen

n % m