Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL. 3]

Oostervant, febryvende. Wat zegt gy zyn Baljuw!

Baerte. Ja, Heerfchap, 't is wel waar, Oostervant.

^yn naam ?

Bregt.

Is Queekel, Heer.

Oostervant, febryvende.

Is deeze Queekel, waar Cv woont, uw Dorpbaljuw ?

Bregt,

, _ . , Ja tocn> fchoon meerder Dorpen, Aan dat Baljuwfchap vast, hem ookzyn onderwerpen' Waarom men hem Baljuw van heel Zuidholland heet!

Oostervant, febryvende. Hoe is hy in gedrag?

Bregt. Hoogmoedig, ftreng en wreed Hy tcld eecn armen Boer en plundert van de'Ryken Om meerder dan dc Graafin'toog des volks te lyken!

Oostervant, febryvende. „Haartaal is minderBoersch, dan Landliên zvn jreWat onrecht deed hy u? (wend". Bregt.

Hy brast ons in ellend , Door onze beste Koe uit onze wei te jaagen.

Oostervant, febryvende. jjceft hy u 0 ni die Koe voorheen niet katern vraagen ? Bregt.

ja; maar hv vraagt zooveel .zelfs iemands beste goed C Dis»

Sluiten