Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 25

Ach! wil u over mij en 't arme volk erbarmen, ö Goede Hemel, die

ZEVENDE TONEEL.

PE VOORIGEN. A D O L F. A D O L F,

Mijnheer! een kleine wacht, Met fpoed vooruitgefnelt, heeft ons bericht gebragt, Dat Aldegonde, in haast, de legerplaatfe nadert; Men ziet den ftoet van verre en 't volk is reeds vergadert, Om hem te ontfangen,

WILLEM.

Hoe? dees tijding baart mij vreugd: Ach! wierd, door zijne komst, ook 't lijdend volk verheugd! Kom,fpoedenweons,laBrize! om dezen held te ontfangen, Die dubbel waardig is voor Nederlands belangen: Ik fchep weêr moed; de hoop verfterkt mij; Hemel! geef, Pat, door deez' tusfchenkomst, 's volks moed en trouw her-

(leev'!

Einde van het eerfie bedrijf.

B 5 TWEE-

Sluiten