Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. $

Heereman. Indien geen hooger magt ons wil behulpzaam zvn , Is al ons werk om niet.

Alleman,

Wy moeten 't werk beginnen, Op hoop van hooger hulp, indien men zal verwinnen.

Glaude.

Hy weeg' zyn krachten eerst die overwinnen wil. Alleman.

De Hemel maakt in zwakte of fierke geen verfchil, Maar doet de grootfte kracht, fomtyds voor kleener daalen.

He ere man. Wygaan, hoognederig, die blyde zegepraalen. Affmeeken van de hand der Opper Majetteit, Die uit het ftof verheft, en hoogmoed nederleit,

DERDE TOONEEL.

Ewout, Alleman, Gysbert. Gysbert.

(jy Q>reekt al vry wat Hout, met onze Burgerheeren. Alleman.

Ik ben een ronde Zeeuw , die 't veinzen niet wil leren, Maar fpreeken als hy denkt: het toeven baat hier niet. Zoo gy de gaaten uit en in de Schelde ziet, Word gy welrafch de bui gewaar, die ons komt naadren.

Ewout.

ZouSpanjes watermagt, zich tegens ons vergaadren? Waarom gelooft gy zulks?

A SS Air»

Sluiten