Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* 3

Afgezant.

Die troon word niet, dan door vereende kragt, geweerd!

W a n k e l h a r t.

Zij ploff' dien troon in 'tzand, door haar gedugt vermoogen!

Afgezant. Zij zag reeds, meer dan eens, 't vcrgeefiche van zulk poogen.

W ankelhart.

Hoe! heeftzeniet, voorheen, 'tgeenhaar wverftond vernield?

Afgezant. Toen werd het woest Gemeen nog, door haar geest, bezield! Toen was zelf Burgerhaat verknogt aan haar belangen. Maar, zonder deeze twee, wat ftaat haar aantevangen? Vóoröndeyftel eens, dat dit omgezette Paar Eene onpartijdigheid, in dit geval, bewaar'! Dan ftaat de Vrijheid reeds gelijk met onze kragten. Maar is zulks van 't Gemeen, van Burgerftaat te wagten? Zij, door den glansch verblind v.an eigene waardij, Verraaden eene zugt, die ganseh voor Vrijheid zij!

W ankelhart.

De Heerschzugt echter houd dees wallen ingeflooten. Zij kwam, •

Af~

Sluiten