is toegevoegd aan uw favorieten.

De vryheid, toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( iiï )

't Gaat zugtende uit elkaar: 't fchijnt diep geraakt te weezeru Althans de loop van 't Recht heeft geen belet te vreezen.

Genootschap, tegen V r ij h e i o. Voldoe dan aan den eisch van Recht en Maatfchappij f Op dat'de Burger weet' hoe'doodlijk 't muiten zij! Op dat de Heerschzugt zie, dat gij 't verraad kunt ftraffen. En, ondanks "t muitend Graauw, u zelf durft recht verfchaffen.

Burgerstaat. De fnoodaart, die zo lang, zo dikwerf en zo wreed , Mijn recht met voeten trad , mij ketens torsfehen deed; Die in der braaven bloed zijn wraak beftond te koelen, En Neêrland fchudden deed door zijn moorddaadig woelen j Ontvange in 't eind den loon voor zijne Gruweldaen!

Wankelhart, tegen Burgerstaat.

Is dan uw wreede ziel niet met ons lot begaan? ■

Ach! kan de dwaalende fier geen genaê verwerven?

Oproer. Ach! zal een Vader, zal een Egtgenoot dan fterven ? Die jammerlijk misleid en door het goud verblind, Door Heerschzugts helfche list zig fnood bedroogen vind ? Die, waanende voor 't recht en de onfchuld zelf te ftrijden, Den wrok der Grooten dient, daar voor reedsftrafmoetlijden,

Wen