is toegevoegd aan uw favorieten.

De vryheid, toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «9 )

Zij vesten uw gezag in 't juichend Nederland,'

Oproer.

Befturf het moordend ftaal in mijn verwoede hand,

Toen 's Hemels blikfem mij bedreigde door uw oogen,

Thans vloekt mijn ziel den dolk, en't moordziek D wangvermogen!

Het is uw goedheid, die mijn woestheid overwint,

Mij fterker aan uw dienst dan deezen keten bint.

Mijn woelende aanhang zal ook dus u kennen leeren,

U voortaan als de bron van Neérlands heil verè'eren!

Afgezant, tegen V r ij ii e i n.

Hoe wreed is uwe gunst, daar zij ons 't leeven fchenkt, En door die gift het fterkst de magt der Heerschzugt krenkt! Maar denk niet, door dees list, geheel te zegepraalen! Wij kennen 't middel dat uw trotschheid zal bepaalen. }k ga!

Tegen Wankelhart en Oproer.

Lafhartigen.' fteunt vrij der Vrijheids troon! Uw vriendfehap zij haar flraf!

TWAALF-