Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. v

veest, de behulpzaame hand aan bekenden en onbekenden geboden hebbe ? Nog eens, wat ik uitgeeve , maake ik zo goed als ik kan , en mijne omjtandigheden mij veroorlooven; ik misgun anderen hunne grootere meester jlukken niet, maar ik dank God zo dikwerf ik 'er, geen Lofredenaar , maar een warm Vriend door verwerve, die mij mijne reis naar de eeuwigheid helpt bevorderen, en in wiens Vriendfchap ik gelegenheid mag hebben om wijzer en beter te worden. Mijne meeste Werkjes zijn door zulk eene aanfpooring in de waereld verfcheenen , en mijne Ladij Graij heeft er geene andere. De bewustheid hiervan zal mijne Vrienden tot een toegeevend oordeel aanfpooren , en de eigen bewustheid zal mij tot loon verjlrekken. Het Publiek moge naar zijn' zin beflisfen. Met alle wezenlijke aanmerkingen zal ik voordeel pogen te doen; de haatelijken of de zulken, die een hart verraaden , zo als een eerlijk Man liet niet gaarn zou wenfchen te bezitten, zal ik aan mijne zijde nederzetten. Men doet de zulken te veel eer aan, zelfs met hen tegen te /preken (i).

Tot

(i;. De volgende Les van d'Alembert zal mij hier altijd * 3 tot

Sluiten