Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

NOG EEN ANDERE RIDDER.

Onze plige gebied ons, teoverwimen ofte ftjrveD EEN NAPOLITAANSCHE RIDDER. '

Z,o is t / — Maar het verihnd gebied oüs ook, te( regter tyd toetegeeven. — Men moet zig naar de omHandigheden fchifcken, en de aangeboodene voordeelen niet uit het oog verliezen. — Buomapauce's UoiloAs geluk is bekend: — alles tziddert. voor hem,— daarom zeg ik; geeft toe, en voegt U naar de tydsjmftar,. digheeden.

EEN ERANSCHE RIDDER. Boonoparte is aanvoerder der Franfchen; I>

k. . J «. . .. " ua,"6 cclJt uic niet tegen myne

rotie. myn pngt gebiet my, tegen den Eifvyanj te ftryden. MEERDERE RIDDERs!

Wy vegeen nieti Wy vegten niet!

DE GROOTMEESTER. Stil! daar koomt een Adjudant der Republikeinen.

ADJUDANT JURA T. Ik groet U lieden. Ridders! en bied U . in naame groote Natie, welke Büonaparte teprefenteerd Vreede, Eemgbèid en Broederfcnap aan. — Hi r zyn de Voorwaarden, onder welken BuokapaRtb u een Wapenftilftand bewilligt. — Nee mee Gvl. zt aan dan zyn we Vrienden; — 20 niet, dan neemen de Vy andlykheden weder eenen aanvang.

DE GROOTMEESTER, (kezende.) „üe ürootmeefter zal, als een Jaariyftsj Pennoen „ van de'Franfche Republiek 300,000 FranKh be„ honden; tot 2ö0 lang, dat dezelve, van het C>n„ gres te Rastadt, een Vorftendom bekomen heeft" „Ieder Franfch Ridder bekooaat, g^uurende zyn

" nZ™ ' 'f*0 Franfci Penfi°™-- Voor de overige „ Ridders zal de- Republiek zig msgelyks, tot derzel. „ ver Natiën wenden."

MEERDERE RIDDERS. Wy zyn te vreeden.

Sluiten