is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 A. Lambrechts,1

deezenitweeftrijd zeiven, en meent, „ dat, daar het man• „ nehjk hghaam, waar in God met hem worfte de ?een „ eigenlijk mensch was, maar alleen een werktuig, daf de

" Sde^rnTHChe\djd-had gnomen, Jacobslègenpaï „ tijde* me deeze betuigmge wilde te kennen geeven, hoe „ in eeeze heldmoedige overwinninge van God, de over! , winnig der menfchen was opgeilooten.» W deeze S dach e aangaat, zi is, zoo't mij voorkomt veel aannee mehjker, doch, onder verbetering van oordeel nievol" komen voldoende; want fchoon Jacob doorzijn" voot gaande fmeekbede grooter kracht tegen zijnen Broeder en deszelfs heir te werk ftelde, dan wanneer hiji gewSend tegen hem was opgetrokken, en hem verflagen had PZOo had hij echter hem nog niet daadelijk oveScht • Efaus aankomst was na deeze worfteling nog aanftaande 'ïacob

t?geretTzLnnde' lhkad $$7*^ der"«fchïn^ te gemoet te zien Ik wil dan wel den Heer Appelius roeicaan dat in die heldmoedige overwinning van God in menfchehjke gedaante hem verfcheenenrde'overwinnit'

wïiï»™^*™ ?rflooten' e" ^en Ridde rMl? CHAèLis, dat Gods verklaaring diende, om lacob te ver-

dSnr'n,n„dr °0k Zijn -Br0eder zich door ^neJ verootmoedig.ng zou laaten verwinnen enz. Dan met dit alles dunkt tn.j, ligt in de woorden des Engels eene duidelijke verklaar.ng van eene reeds werkelijk behaalde overwinning van

Zoo 't mij voorkomt, bedoelt Jacobs Goddelijke tw* parnjder bepaald den even votn-gevallenen^SifS' Pf.r.fo°n en ^n Aarts-Vader, en. verklaïï

mcit het gewricht van JaTobs' helpt m"'eenflf£ aanraakinge verwringende heürPPA^. i \. z"cbte

lijke